สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

เปิดหน้าต่อไป

ทนายความคดีแรงงาน 

    คดีแรงงาน เป็นมูลความที่เกิดขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งเป็นกฎหมาย พิเศษ ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งคดีประเภทนี้ การบรรยายฟ้อง ไม่เหมือนคดีทั่วไป และ กระบวนการพิจารณาของศาลก็ให้อํานาจศาลที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงได้เอง ความสําคัญจึงอยู่ที่การร่างฟ้องกับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน