สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com

เปิดหน้าต่อไป

เบอร์ติดต่อสถานทีสำคัญ (ลพบุรี)

หัวข้อเบอร์ติดต่อสถานีสำคัญในจังหวัดลพบุรี

 • สถานีตำรวจในเขตจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
 • ศาลจังหวัดลพบุรี
 • ศาลจังหวัดชัยบาดาล
 • ศาลแขวงลพบุรี
 • ศาลเยาวชนและครอบครับจังหวัดลพบุรี
 • เรือนจำจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานที่ดินในเขตจังหวัดลพบุรี
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสถานตำรวจในเขตจังหวัดลพบุรี

51. ลพบุรี
สภ.เมืองลพบุรี

ที่อยู่        ภ.จ.ลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

เบอร์โทรศัพท์         036421189

เบอร์โทรสาร           036422909

สภ.โคกเจริญ

ที่อยู่        3 ม.9 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250

เบอร์โทรศัพท์         036651160

เบอร์โทรสาร           036651161

สภ.โคกตูม

ที่อยู่        299 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210

เบอร์โทรศัพท์         036499204

เบอร์โทรสาร           036499204

สภ.โคกสลุง

ที่อยู่        143 ม.5 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

เบอร์โทรศัพท์         036483119

เบอร์โทรสาร           036483119

สภ.โคกสำโรง

ที่อยู่        280 ถ.ศรีสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เบอร์โทรศัพท์         036625139

เบอร์โทรสาร           036441333

สภ.ชัยบาดาล

ที่อยู่        236 /1 ม.5 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

เบอร์โทรศัพท์         036630071

เบอร์โทรสาร           036461300

สภ.ท่าโขลง

ที่อยู่        ม.9 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180

เบอร์โทรศัพท์         036489012

เบอร์โทรสาร           036489012

สภ.ท่าวุ้ง

ที่อยู่        111 ม.1 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี(สาย 311) กม.169-170 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

เบอร์โทรศัพท์         036622720

เบอร์โทรสาร           036481247

สภ.ท่าหลวง

ที่อยู่        ม.4 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230

เบอร์โทรศัพท์         036697126

เบอร์โทรสาร           036646055

สภ.ท่าหิน

ที่อยู่        36 ถ.พระราม ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

เบอร์โทรศัพท์         036780040

เบอร์โทรสาร           036780040

สภ.บ้านกุ่ม

ที่อยู่        ม.9 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15140

เบอร์โทรศัพท์         036776565

เบอร์โทรสาร           036776565

สภ.บ้านข่อย

ที่อยู่        38 ม.10 ต.บ้านข่อย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

เบอร์โทรศัพท์         036785555

เบอร์โทรสาร           036785556

สภ.บ้านเบิก

ที่อยู่        92 ม.4 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

เบอร์โทรศัพท์         036655139

เบอร์โทรสาร           036655139

สภ.บ้านหมี่

ที่อยู่        27 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110

เบอร์โทรศัพท์         036471339

เบอร์โทรสาร           036471339

สภ.พัฒนานิคม

ที่อยู่        149 ม.6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

เบอร์โทรศัพท์         036491339

เบอร์โทรสาร           036466150

สภ.เพนียด

ที่อยู่        160 ถ.สุระนารายณ์ ม.7 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เบอร์โทรศัพท์         036653119

เบอร์โทรสาร           036653118

สภ.ม่วงค่อม

ที่อยู่        241 ม.6 ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

เบอร์โทรศัพท์         036689827

เบอร์โทรสาร           036689828

สภ.มะนาวหวาน

ที่อยู่        150 ม.5 ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

เบอร์โทรศัพท์         036789262

เบอร์โทรสาร           036789262

สภ.ลำสนธิ

ที่อยู่        99 ม.1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190

เบอร์โทรศัพท์         036793452

เบอร์โทรสาร           036793452

สภ.สระโบสถ์

ที่อยู่        13 ม.10 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240

เบอร์โทรศัพท์         036439447

เบอร์โทรสาร           036439108

สภ.หนองม่วง

ที่อยู่        219 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

เบอร์โทรศัพท์         036431191

เบอร์โทรสาร           036432214

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี

46.สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1  ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี   15000   
โทรศัพท์: 036770143 
โทรสาร: 036770202 
อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี: loburi@ago.go.th 


โทรศัพท์ติดต่อศาลในจังหวัดลพบุรี

 • ศาลจังหวัดลพบุรีโทรศัพท์ 097 919 5440, 097 919 5440, 097 919 5440

 • ศาลจังหวัดชัยบาดาล โทรศัพท์ 065 729 2633 ต่อ 2021  

 • ศาลแขวงลพบุรี โทรศัพท์ 036 418 290 ต่อ 312, 086 378 1475

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีwww.lbrjc.coj.go.th/      

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเรือนจำจังหวัดลพบุรี

เรือนจำกลางลพบุรี  โทรศัพท์ 036 411 068

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานที่ดินในเขตจังหวัดลพบุรี

51.จังหวัดลพบุรี

สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี (15000)

โทร. 0-3641-1040 โทรสาร 0-3641-3363

E- mail: lopburi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร

อำเภอเมือง​ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง​ลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3641-1040

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3641-1040

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3642-1187

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3641-1040

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-3642-1600

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-3641-1040

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล(15130)​​

โทร. 0-3677-6536-8 โทรสาร 0-3677-6539

E- mail:​ chaibadan_lri@dol.go.th ​ ​

สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​​

เลขที่ 31 หมู่ 7 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์

​อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง และอำเภอลำสนธิ​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3677-6536​​​​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3677-6537

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3677-6538

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3677-6536​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง (15120)​​

โทร. 0-3677-6090 โทรสาร 0-3677-6090​​​​​​​​​

E- mail: lri-khoksamrong@dol.go.th

สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​

ถนนพหลโยธิน กม. 192.5 หมู่ 6 ตำบลโคกสำโรง

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอโคกสำโรง อำเภอโคกเจริญ อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอหนองม่วง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3677-6090​​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3677-6090

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3677-6090

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3677-6090​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาบ้านหมี่(15110)​​

โทร. 0-3647-1478, 0-3662-8033 โทรสาร 0-3647-1478​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​

เลขที่ 188 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบ้านหมี่

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3647-1478​​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3662-8033​

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3662-8033

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3647-1478

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ส่วนแยกพัฒนานิคม (15140)​​

โทร. 0-3649-1415 โทรสาร 0-3649-1415​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​ ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนสายตรี (ลพบุรี-วังม่วง) อำเภอพัฒนานิคม

​จังหวัดลพบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอพัฒนานิคม

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3649-1415​​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3649-1415

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3649-1415

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3649-1415​​

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
118 อำคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 15000
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาวสุภาภรณ์ พินิจ
อีเมล : saraban-LRI@led.mail.go.th
โทรศัพท์ 036 782 200-1, 061 420 0113, 036 782 202

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 111หมู่ที่ 4
ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
ผู้อำนวยการสำนักงาน นางภูรหงษ์ ทองศักดิ์
อีเมล : saraban-LRI-chaibadan@led.mail.go.th
โทรศัพท์  036 792 073, 084 700 1635, 036 792 075